سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مهاجران

  به نام خدا

1-      علت اصلی زلزله چیست؟جهت های گسل در استان البرز به کدام سمت است؟

2-      چهار مورد از مخاطرات طبیعی را نام ببرید

3-      مهمترین مناطق بهمن خیز استان البرز را نام ببرید

4-      چهار مورد از شهر های استان البرز را که قدمت بیش از 30 سال دارند را نام ببرید

5-      مهم ترین گونه های گیاهی استان البرز را نام ببرید

6-      چرا زندگی روستایی در استان البرز رنگ وبوی شهری به خود گرفته است ؟

7-      عوامل موثر در بحران منابع اب زیرزمینی نام ببرید

8-      هدف از احداث شهرجدید هشتگرد چه است؟(ص47)

9-      هدف از احداث سد طالقان چیست؟

10-   تاثیرات خشکسالی بیشتر در کدام نطقه استان البرز مشهود است؟

11-   چه عواملی باعث آلودگی آب ها می شوند؟

12-   مهم ترین چشمه علل مهاجرت از سایر نقاط کشور به داخل استان البرز چیست؟

13-   مهاجرت بی رویه به استان البرز بعد از دهه ی 1350 چه پیامد هایی به دنبال داشت  ؟

14-   چه عواملی باعث شده تراکم جمعیت استان البرز افزایش یابد؟

15-   فعالیت اصلی روستاییان در  مناطق کوهستانی چیست؟

16-   تاثیر زندگی شهری بر روستاییان را شرح دهید

17-   مساکن روستایی در مناطق کوهستانی و دشتی با چه مصالحی ساخته میشود؟

18-   در استان البرز بیشتر امکان وقوع چه نوع مخاطراتی وجود دارد؟

19-   سه مورد از مناطق تحت مدیریت و شکار ممنوع را در استان البرز نام ببرید

20-   وضعیت زندگی عشایر در استان البرز را شرح دهید

21-   چه عواملی در افزایش مهاجرت روزانه استان البرز موثر هستند؟

22-   برای جلوگیری از خوابگاهی شدن شهر جدید هشتگرد چه اقدای صورت میگیرد؟

23-   از شهرجدید هشتگرد چه میدانید؟

24-   ویژگی های شهر کرج را بنویسید

25-   دومحدوده شهری بزرگ در استان البرز را ذکر کنید

 

 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محمد حسن اصل روستا 95/2/28:: 12:48 عصر     |     () نظر

 

      دو روز قبل در دفترم نشسته بودم وبا دو نفر از دوستانم در حال صحبت بودم که زیدی از جلوی دفترم عبور کرد در انتهای عبور از در شیشه ای دفترم نگاهش به من افتاد به یکباره یر گشت وارد دفترم شد پس از سلام واحوالپرسی گفت : فلانی هیچ خبر داری در شهر جدید هشتگرد میدانی هست که هم آب دارد و هم نان ؟ گفتم میدانی که اب داشته باشد دیده ام ولی میدان نان دار ندیده ام . این کدام میدان است؟ گفت میدان شهرداری . گفتم وسط میدان به آن شلوغی نانوایی چه میکند ؟ گفت باید بری و ببینی .

 

        با سابقه ای که از آقایان داشتم با خود گفتم بعید نیست وسط میدان نانوایی زده باشند! کنجکاو شدم ماشینم را سوار شدم و به میدان شهرداری رفتم چرخی زدم هر چه چشم چرخاندم از نان و نانوایی  خبری نبود .به دفترم برگشتم روز بعد همان رفیق به موبایلم زنگ زد وگفت: اصل روستا چه شد ؟ رفتی؟آب ونان را درمیدان شهرداری دیدی؟صادقانه گفتم با ماشین چرخی در اطراف میدان زدم . کمی آب در وسط میدان بود ولی نان ونانوایی ندیدم .

 

        گفت: برو پیاده شو وبا دقت نگاه کن خواهی دید. پس از اتمام تماس ماشین را روشن کردم و به میدان مذکور رفتم ماشین را در گوشه ای پارک کرده پیاده به قدم زدن در میدان پرداختم با دقت به این سو وآنسو نگاه کردم در یک گوشه چند تکه نان آغشته به خون نظرم را جلب کرد کمی هم آب در حوضچه کوچک وسط میدان وجود داشت چیزی دستگیرم نشد به دفترم برگشتم . همکار خوبم با دیدن من طبق معمول بلافاصله یک چایی لبریز-  لب سوز ولب دوز برایم آورد. در حال نوشیدن چایی بودم که تلفن زنگ زد. بی مقدمه گفت رفتی چی شد؟ گفتم تو مرا سرکار گذاشته ای آنجا نه نان بود نه نانوایی . او که به شدت ناراحت و عصبانی شده بود گفت ای بابا با کی داریم میریم سیزده بدر ! من تو رو باهوشتر از اینها میدونستم .ببخشید خدا حافظ. و تلفن را قطع کرد .

 

         ساعت حدود هفت شب از همکارم خداحافظی کردم و به خانه رفتم شام را خوردم کتابی وبالشی را برداشتم و در کنار شومینه دراز کشیدم به امید آنکه چند صفحه ای بخوانم . به یکباره خود را در میدان شهرداری شهر جدید دیدم. وقتی نگاهم به وسط میدان شهرداری افتاد باتعجب دیدم تعدادی زامبی به دور حوضچه کوچک وسط میدان گرد آمده اند هر کدام تکه نانی در دست دارند وآن را پی درپی به داخل حوضچه که پر از خون است میزنند وبا حرص و ولع تمام میخورند و دندانهای خون آلودشان را به همدیگر نشان میدهند کمی که دقیقتر شدم تعداد زامبی ها نه نفر بودند یکی از زامبیها که قد کوتاه و شکم آماسیده ای داشت و از دست ها ودهانش  خون میچکید به یک باره متوجه من شد وشروع به دویدن به طرف من کرد من که به شدت ترسیده بودم به یکباره از خواب بیدار شدم .عرق پیشانیم چند صفحه از رساله آزادی جان استوارت میل را خیس کرده بود . بلند شدم کتاب را بوسیدم .و در کتابخانه گذاشته وخوابیدم .

 ای کاش زمان یوزارسیف بود ومن میتوانستم تعبیر درست خواب خود را از او جویا شومنوشته شده توسط محمد حسن اصل روستا 93/8/20:: 1:39 عصر     |     () نظر

هیات نظارت استان  با اصلاح نظر هیات اجرایی صلاحیت محمد حسن اصل روستا را بر اساس بند (ز) ماده 29 قانون انتخابات رد کرد.

بند (ز) ماده 29 :خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محمد حسن اصل روستا 92/3/2:: 10:33 صبح     |     () نظر

محمد حسن اصل روستا یکشنبه با حضور در استانداری استان البرز به رای هیات اجرایی اعتراض کرد .مفاد  لایحه تقدیمی به شرح زیر است:

                                                                                                             بنام خدا

هیات محترم نظارت استان البرز:

احتراما به استحضار می رساند هیات اجرایی شهرستان ساوجبلاغ صلاحیت اینجانب محمد حسن اصل روستا فرزند وجیه الله را بر اساس بند (ح) و (ز) ماده 29 رد نموده است اینجانب نسبت به مزخرفات انتسابی از سوی این هیات به اینجانب نه تنها اعتراض دارم بلکه اگر دادگاهی را بشناسم که بتواند به شکایت من رسیدگی کند علیه اعضای هیات اجرایی شکایت کیفری به اتهام توهین و تهمت و افترا تنظیم وتقدیم خواهم کرد

هیات اجرایی براساس بند (ز) این ماده اینجانب را به خیانت و کلاهبرداری وغصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی محکوم کرده است. من در کدامین دادگاه به خیانت وکلاهبرداری وغصب اموال دیگران محکوم شده ام که خود خبر ندارم.اینجانب اعلام می کنم محکومیت که هیچ اگر یک نفر در شهر جدید هشتگرد – شهرستان ساوجبلاغ – استان و ایران پیدا شود که بگوید من به اندازه هزار تومان کلاهبرداری و غصب یا خیانت در اموال او یا دیگران داشته ام ویا در حق کسی اجحافی نموده ام حتی بدون انکه در دادگاهی ثابت شده باشد حاضرم آفتابه به گردن آویخته در کوچه کوچه شهر بگردم.

هیات اجرایی براساس بند (ح) اینجانب را مشهور به فساد ومتجاهر به فسق معرفی نموده اند در مورد این موضوع به تنها چیزی که گمانم میرود اینست که یا اعضای هیات اجرایی از مفاد این بند اطلاع نداشته اند یا من را نشناخته و با کسی دیگر اشتباه گرفته اند چون درج چنین بندی جز به استهزاء گرفته شدن این هیات به چیز دیگری منتهی نخواهد شد وهرکس این را بشنود جز به پوچی رای وغرض ورزی این هیات به چیز دیگری نخواهد اندیشید.آخر چگونه می شود یک معلم رسمی آموزش و پرورش که پانزده سال است در نظام آموزشی جمهوری اسلامی تدریس می کند و از این پانزده سال حدود چهار سال آنرا بصورت تمام وقت در دبیرستانهای دخترانه این شهر و شهرستان تدریس نموده و حتی یک مورد عمل غیر اخلاقی گزارش نشده به یکباره در سال 1392 و دو ماه مانده به انتخابات جزء مشهوران به فساد و متجاهران به فسق محسوب می شود

هیات محترم نظارت استان حتی اگر شما رای به بطلان نظر هیات اجرایی بدهید بخاطر بازی با آبروی اینجانب چیزی از آلام من کاسته نخواهد شد. شاید نتوانم هیات اجرایی را به دادگاه بکشم ولی من سخت بر این باورم که دنیایی دیگر و روز باز خواست دیگری نیز وجود خواهد داشت که دادستان آن خداوند خواهد بود مطمئا در انجا گریبان مشهوران واقعی به فساد و متجاهران به فسق و خیانت کاران و کلاهبرداران و غاصبین اموال دیگران گرفته خواهد شد و او دادستانی بی غرض و منصف وعادل است.    

                                                                                        محمد حسن اصل روستا

 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محمد حسن اصل روستا 92/2/23:: 5:40 عصر     |     () نظر

رد صلاحیت محمد حسن اصل روستا

هیات اجرایی انتخابات شهرستان ساوجبلاغ طی نامه شماره 302/س مورخه 19/2/92 که یه امضای علی حدادی فرماندار شهرستان مربوطه رسیده است صلاحیت محمد حسن اصل روستا کاندیدای شورای شهر جدید هشتگرد را به استناد ماده 29 بندهای( ح) و (ز) رد کرده است.

مفاد بندهای مذکور به شرح زیر است:

بند ز : محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی

بند ح :مشهوران به فساد و متجاهران به فسق


کلمات کلیدی: رد صلاحیت


نوشته شده توسط محمد حسن اصل روستا 92/2/21:: 3:45 عصر     |     () نظر

دوستان چرا من نمیتونم مطلب بذارم


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محمد حسن اصل روستا 96/1/22:: 3:21 عصر     |     () نظر

1- بیماری چگونه حالتی است و طیف آن در جامعه چگونه است؟2-کدام سازمان جهانی وبین المللی بیماری را دشمن مشترک بشریت شناخته است3-چند اختلال مهم بینایی را نام ببرید4-پیامبر گرامی اسلاه در مورد  سلامتی چه تعبیری دارند5- خون حاوی چه موادی است6-بهداشت چشم را توضیح دهید6-به چه دلیل باید بهداشت دست و پا را رعایت کرد7-ریتم بیولوژیک  یا سرکادین  یعنی چه8-نقش قلب در بدن انسان چگونه است9-به چه منظور کوروش برای سپاهیان خویش آب جوشیده می فرستاد10-مجموعه عوامل تشکیل دهنده محیط زیست را نام ببرید11-کود کمپوست چیست12-مصارف مختلف اب در صنایع  را نام ببرید13-رایجترین روشهای دفع زباله را نام ببرید14-مقدار مجاز صدا چقر است15-روشهای پیشگیری از عوارض ناشی از گرما چیست16-راههای تبادل حرارتی میان انسان و محیط چیست17-خطرات ناشی از پرتو گیری از پرتوایکس را چگونه میتوان کاهش داد18-چرا لازم است بر روی کامپیوتر از صفحات مخصوص به نام فیلتر استفاده کرد19-آلودگی هوا چیست20-عوامل موثر بر دید را نام ببرید21-انواع حلالها را از نظر شیمیایی بیان کنید22-آلایندهای هوا چگونه وارد بدن میشوند23-سم و انواع مسمومیتها را تعریف کنید24-انواع معروف آفت کشها را بر شمارید25-یک مایع در چه صورتی میتواند حلال باشد26- راههای فنی کنترل گردو غبارها چیست27-چه نکاتی را باید در روش صحیح حمل و جابجایی بار رعایت نمود28 - به نظر شما چرا باید اشپزخانهدارای سرویسهای بهداشتی اختصاصی باشد


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محمد حسن اصل روستا 95/8/17:: 11:38 عصر     |     () نظر

  به نام خدا

1-      علت اصلی زلزله چیست؟جهت های گسل در استان البرز به کدام سمت است؟

2-      چهار مورد از مخاطرات طبیعی را نام ببرید

3-      مهمترین مناطق بهمن خیز استان البرز را نام ببرید

4-      چهار مورد از شهر های استان البرز را که قدمت بیش از 30 سال دارند را نام ببرید

5-      مهم ترین گونه های گیاهی استان البرز را نام ببرید

6-      چرا زندگی روستایی در استان البرز رنگ وبوی شهری به خود گرفته است ؟

7-      عوامل موثر در بحران منابع اب زیرزمینی نام ببرید

8-      هدف از احداث شهرجدید هشتگرد چه است؟(ص47)

9-      هدف از احداث سد طالقان چیست؟

10-   تاثیرات خشکسالی بیشتر در کدام نطقه استان البرز مشهود است؟

11-   چه عواملی باعث آلودگی آب ها می شوند؟

12-   مهم ترین چشمه علل مهاجرت از سایر نقاط کشور به داخل استان البرز چیست؟

13-   مهاجرت بی رویه به استان البرز بعد از دهه ی 1350 چه پیامد هایی به دنبال داشت  ؟

14-   چه عواملی باعث شده تراکم جمعیت استان البرز افزایش یابد؟

15-   فعالیت اصلی روستاییان در  مناطق کوهستانی چیست؟

16-   تاثیر زندگی شهری بر روستاییان را شرح دهید

17-   مساکن روستایی در مناطق کوهستانی و دشتی با چه مصالحی ساخته میشود؟

18-   در استان البرز بیشتر امکان وقوع چه نوع مخاطراتی وجود دارد؟

19-   سه مورد از مناطق تحت مدیریت و شکار ممنوع را در استان البرز نام ببرید

20-   وضعیت زندگی عشایر در استان البرز را شرح دهید

21-   چه عواملی در افزایش مهاجرت روزانه استان البرز موثر هستند؟

22-   برای جلوگیری از خوابگاهی شدن شهر جدید هشتگرد چه اقدای صورت میگیرد؟

23-   از شهرجدید هشتگرد چه میدانید؟

24-   ویژگی های شهر کرج را بنویسید

25-   دومحدوده شهری بزرگ در استان البرز را ذکر کنید

 

 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محمد حسن اصل روستا 95/2/28:: 12:44 عصر     |     () نظر
شعــر: محمدرضا عبدالملکیاندکلمه: آرمانزیبا‌‌‌‌‌، زیبا هوای حوصله ابریستچشمی از عشق ببخشایم تا رود آفتاب بشوید با تو دلتنگی مرازیبا، زیبا هنوز عشق در حول و حوش چشم تو می گردداز من مگیر چشمدست مرا بگیر و کوچه های محبت را با من بگرد!یادم بده چگونه بخوانم! تا عشق در تمامی دلها معنا  شود!یادم بده چگونه نگاهت کنم، که طرّی بالایت در تند باد عشق نلرزد!زیبا آنگونه عاشقم که حرمت مجنون را احساس می کنم آنگونه عاشقم که نیستان را یکجا هوای زمزمه دارم آنگونه عاشقم که هر نفسم شعر است!زیبا چشم تو شعر چشم تو شاعر است من دزد شعرهای چشم تو هستم!زیبا،زیبا کنار حوصله ام بنشین بنشین مرا به شطّ غزل بنشان بنشان مرا به منظره عشق!بنشان مرا به منظره بارانبنشان مرا به منظره رویشمن سبز می شومزیبا! ستاره های کلامت را در لحظه های ساکت عاشق بر من بباربر من ببار تا که برویم بهار وارچشم از تو بود و عشق      بچرخانم بر حول این مدار زیبا تمام حرف دلم اینست من عشق را با نام تو آغاز کردم در هر کجای عشق که هستی آغاز کن مرا

کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محمد حسن اصل روستا 94/3/3:: 7:10 عصر     |     () نظر

گفت دانایی که: گرگی خیره سر،   هست پنهان در نهاد هر بشر!

لاجرم جاری است پیکاری سترگ    روز و شب، مابین این انسان و گرگ

زور بازو چاره ی این گرگ نیست    صاحب اندیشه داند چاره چیست

ای بسا انسان رنجور پریش         سخت پیچیده گلوی گرگ خویش

وی بسا زور آفرین مرد دلیر           هست در چنگال گرگ خود اسیر 

هر که گرگش را در اندازد به خاک     رفته رفته می شود انسان پاک 

وآن که با گرگش مدارا می کند       خلق و خوی گرگ پیدا می کند 

در جوانی جان گرگت را بگیر!          وای اگر این گرگ گردد با تو پیر 

روز پیری، گر که باشی هم چو شیر      ناتوانی در مصاف گرگ پیر 

مردمان گر یکدگر را می درند       گرگ هاشان رهنما و رهبرند 

اینکه انسان هست این سان دردمند      گرگ ها فرمانروایی می کنند

 وآن ستمکاران که با هم محرم اند       گرگ هاشان آشنایان هم اند 

گرگ ها همراه و انسان ها غریب        با که باید گفت این حال عجیب؟... شعری از فریدون مشیری


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محمد حسن اصل روستا 93/5/11:: 9:54 صبح     |     () نظر
   1   2   3   4   5   >>   >